Välkommen!   Mängdberäkning


Elkalkyl startade 1971 och har sedan dess gjort
mängdberäkningar för elföretag i hela Sverige

1986 började vi samarbete med TK-Data i Göteborg
att utveckla vårt dataprogram MAIKOD.

El Info i Växjö AB har nu övertagit rättigheterna och
driver det i egen regi under namnet EL-Vis MAXIKOD

Elkalkyl i Göteborg

Lars Olsson

Kontakta oss

Elkalkyl i Göteborg
Rävsalsgatan 6
418 71 Göteborg

Tel: 031-220239
Mobil: 070-5927584
E-post:
elkalkyl@telia.com

 
Mängdberäkningar görs från färdiga elhandlingar eller totalentreprenader för alla typer av elinstallationer med kalkyl och projektprogrammet EL-Vis Maxikod

Ritningar och program sänds till oss med uppgifter om anbudstid, leveranstid och vilka grossister som skall användas för offertförfrågan och speciella priser. Kalkylen läggs upp enligt anbudsformulären eller efter företagens egna önskemål och redovisas i form av utförliga utskrifter av materiel med GNP-priser ur EIO:s artikelregister och arbetstider ur gällande ackordstidlista.

Till de företag som har EL-Vis Maxikod skickas kalkylen via e-post och kunden läser in projektet i sitt eget kalkylprogram, uppdaterar den till egna nettopriser och gör slutlig bearbetning.

Vid överlämnandet av kalkylen medföljer en skriftlig redogörelse för påpekanden som installatören bör ta hänsyn till vid sammanställning av anbudet. 

Enklare och effektivare kalkylering

För att göra kundens kalkylarbetet effektivare och kostnadsbesparande
kan kunden själv ta in offerter på armaturer, tele och centraler mm
och vi utför endast mängdningen av installationsmateriel och arbetstid.

Tag gärna kontakt med oss för priser och mer information.

Uppdaterad 2016-10-07